Flaggemelding

Fond forvaltet av Pareto Asset Management AS (PAM) har i dag solgt 933.810 aksjer i Eidesvik Offshore (EIOF).

Fond forvaltet av PAM eier dette 2.192.185 aksjer i EIOF, tilsvarende 3,53 % av aksjekapitalen og stemmene basert på 62.150.000 utestående aksjer i foretaket. PAM har ingen rettigheter til aksjer utover dette.

Oslo, 26.11.2020
Pareto Asset Management AS